• Seoul/Gyeonggi-do/Incheon Seoul/Gyeonggi-do/Incheon Gangwon-do Chungcheongbuk-do Chungcheongnam-do Jeollabuk-do Jeollanam-do Gyeongsangbuk-do Gyeongsangbuk-do Gyeongsangnam-do Jeju-do
 • Gangwon-do
 • Chuncheon
 • 22°C
 • Gangneung
 • 19.2°C
 • Cheorwon
 • 21.8°C
 • Inje
 • 19.9°C
 • Hongcheon
 • 22.8°C
 • Wonju
 • 22.9°C
 • Yeongwol
 • 24.2°C
 • Daegwallyeong
 • 16.4°C
 • Taebaek
 • 20.6°C
 • Sokcho
 • 18.6°C
 • Donghae
 • 21.9°C
 • Korea > Gangwon-do