• Seoul/Gyeonggi-do/Incheon Seoul/Gyeonggi-do/Incheon Gangwon-do Chungcheongbuk-do Chungcheongnam-do Jeollabuk-do Jeollanam-do Gyeongsangbuk-do Gyeongsangbuk-do Gyeongsangnam-do Jeju-do
 • Gangwon-do
 • Chuncheon
 • 22.2°C
 • Gangneung
 • 15.8°C
 • Cheorwon
 • 19.3°C
 • Inje
 • 19.7°C
 • Hongcheon
 • 20.7°C
 • Wonju
 • 23.2°C
 • Yeongwol
 • 20.6°C
 • Daegwallyeong
 • 14°C
 • Taebaek
 • 17.4°C
 • Sokcho
 • 15.9°C
 • Donghae
 • 16°C
 • Korea > Gangwon-do