• Seoul/Gyeonggi-do/Incheon Seoul/Gyeonggi-do/Incheon Gangwon-do Chungcheongbuk-do Chungcheongnam-do Jeollabuk-do Jeollanam-do Gyeongsangbuk-do Gyeongsangbuk-do Gyeongsangnam-do Jeju-do
 • Gangwon-do
 • Chuncheon
 • -15/-3°C
 • Gangneung
 • -6/1°C
 • Cheorwon
 • -15/-6°C
 • Inje
 • -15/-5°C
 • Hongcheon
 • -15/-4°C
 • Wonju
 • -13/-4°C
 • Yeongwol
 • -13/-4°C
 • Daegwallyeong
 • -14/-8°C
 • Taebaek
 • -13/-6°C
 • Sokcho
 • -6/0°C
 • Donghae
 • -5/1°C
 • Korea > Gangwon-do