• Seoul/Gyeonggi-do/Incheon Seoul/Gyeonggi-do/Incheon Gangwon-do Chungcheongbuk-do Chungcheongnam-do Jeollabuk-do Jeollanam-do Gyeongsangbuk-do Gyeongsangbuk-do Gyeongsangnam-do Jeju-do
 • Gangwon-do
 • Chuncheon
 • -8/5°C
 • Gangneung
 • -3/7°C
 • Cheorwon
 • -10/4°C
 • Inje
 • -9/4°C
 • Hongcheon
 • -8/5°C
 • Wonju
 • -6/5°C
 • Yeongwol
 • -7/6°C
 • Daegwallyeong
 • -12/-1°C
 • Taebaek
 • -9/2°C
 • Sokcho
 • -3/7°C
 • Donghae
 • -2/8°C
 • Korea > Gangwon-do