• Seoul/Gyeonggi-do/Incheon Seoul/Gyeonggi-do/Incheon Gangwon-do Chungcheongbuk-do Chungcheongnam-do Jeollabuk-do Jeollanam-do Gyeongsangbuk-do Gyeongsangbuk-do Gyeongsangnam-do Jeju-do
 • Gangwon-do
 • Chuncheon
 • 24/29°C
 • Gangneung
 • 25/32°C
 • Cheorwon
 • 23/28°C
 • Inje
 • 22/28°C
 • Hongcheon
 • 23/30°C
 • Wonju
 • 24/32°C
 • Yeongwol
 • 23/32°C
 • Daegwallyeong
 • 20/28°C
 • Taebaek
 • 21/30°C
 • Sokcho
 • 24/30°C
 • Donghae
 • 25/31°C
 • Korea > Gangwon-do